Salix & Lazar AB erbjuder personligt engagemang i ditt företag. Genom ett enkelt och tydligt språk vill vi väcka
nyfikenheten för en ekonomi som är lätt att förstå och ta till sig. Detta leder till effektivitet och kvalité som öppnar upp för nya möjligheter. Ett gemensamt proaktivt arbete med löpande bokföring och tydliga mål gör att du med enkelhet styr ditt företag och banar väg för utveckling. Vårt företag är genom oss medlem i SRF som står för seriositet och ekonomisk kompetens.

Vi förvaltar ditt förtroende på för dig bästa sätt.

GE DITT FÖRETAG NYA MÖJLIGHETER GENOM VÅRT ENGAGEMANG OCH VÅRA KVALITÈER