SRF

Den ledande organisationen!

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den äldsta och ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter. SRF grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna.

SRF har 6 000 medlemmar varav 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. SRF:s Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela landet. SRF bedriver även en omfattande informations- och utbildningsverksamhet. Utbildningsverksamheten bedrivs genom ett eget utbildningsbolag, SRF Ekonomiutbildning AB.

SRF bevakar förändringar inom ekonomiområdet och påverkar lagstiftningen genom remissarbete och samarbete med myndigheter och organisationer. SRF är representerat i ett flertal normgivande organ.

© (2018) salixlazar.se | Salix & Lazar AB, Engelbrektsgatan 10, Malmö, Skåne län