top of page
SRF.jpg

SRF Den ledande branschorganisationen!


Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter. SRF grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna.

SRF har 6 500 medlemmar varav 3 500 är auktoriserade redovisningskonsulter. SRF:s Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela landet. 

SRF bevakar förändringar inom ekonomiområdet och påverkar lagstiftningen genom remissarbete och samarbete med myndigheter och organisationer. SRF är representerat i ett flertal normgivande organ.

bottom of page