MER OM OSS

Brigitte Bäfving
En drygt 20 år lång resa inom Hennes&Mauritz koncernen har lett till att jag idag fullt ut arbetar med ekonomi i egen regi. Dessa år har gett mig många ovärderliga möjligheter och erfarenheter som jag är mycket tacksam för. Den större delen av min resa utspelade sig på huvudkontoret i Stockholm där jag  främst arbetade med inköp. Med ett budgetansvar på koncernnivå bestod en hel del av mitt arbete av att skapa förutsättningarna för bästa möjliga försäljning och ekonomiska resultat. Jag är en person som bl.a. ställer höga krav på mig själv. En av mina främsta egenskaper är att jag alltid fullföljer mina uppdrag på bästa sätt med en för mig mycket tillfredsställande noggrannhet. Något som jag löpande får positiv feedback för från min omgivning.

Lotta Widegren
 

© (2018) salixlazar.se | Salix & Lazar AB, Engelbrektsgatan 10, Malmö, Skåne län